Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka

Waluty

Regulamin

Archiwalny regulamin w formacie PDF obowiązujący od dnia 2018-05-24 do dnia 2019-06-03

Archiwalny regulamin w formacie PDF obowiązujący od dnia 2019-06-03 do dnia 2022-07-19

 

Regulamin obowiązujący od dnia 2022-07-20

Pobierz Obowiązujący Regulamin w formacie PDF

 

Treść Regulaminu:

1.    Wstęp

Serdecznie witamy wszystkich gości. Zapraszamy do lektury dokumentu, który objaśni Państwu zasady korzystania z naszego serwisu. W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości, w sytuacjach wyjątkowych i dla Państwa wygody zachęcamy do kontaktu z nami. Dołożymy starań, by każde takie spotkanie było dla Państwa nie tylko przyjemnością, ale też doświadczeniem wartym powtórzenia.

Wszystkich odwiedzających, osoby zainteresowane treścią naszego Serwisu będziemy w dalszej jego części nazywać Klientami. W naszym Serwisie udostępniamy Państwu różnego rodzaju produkty autorskie Manufaktury MMS, które za pośrednictwem strony www.manufaktura-mms.com można oglądać na zamieszczonych zdjęciach oraz kupować.

Dokument ten w dalszej części będziemy nazywać Regulaminem. Wyjaśniamy w nim zasady funkcjonowania Sklepu Internetowego, określamy prawa i obowiązki stron oraz zasady, na podstawie których będziemy z Państwem współpracować. Życzymy przyjemnej lektury.

2.    Używane definicje

Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Właściciel - Marta Mazur-Sokołowska wykonująca działalność gospodarczą pod nazwą:

Manufaktura MMS Marta Mazur-Sokołowska,
ul. Obrońców Pokoju 33/7, 44-105 Gliwice,
NIP:9691567517, Regon: 243062518.

Usługodawca - równoznaczne z Właściciel

Sprzedawca - równoznaczne z Właściciel

Kontakt ze Sprzedawcą

Manufaktura MMS Marta Mazur-Sokołowska,
ul. Łączna 35/3, 58-160 Świebodzice,
email:
tel.: 515 066 275 lub 519 123 165

Sklep Internetowy lub Serwis - serwis Internetowy prowadzony przez Właściciela, dostępny w sieci Internet pod adresem
www.manufaktura-mms.com, w którym prowadzona jest sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci teleinformatycznej Internet

Konsument – osoba fizyczna

Klient – Konsument, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem Sklepu Internetowego.

Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

Wzór podszewki - jest cechą oferowanych Towarów, nie jest Towarem podlegającym sprzedaży.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

Zamówienie indywidualne - Zamówienie o właściwościach określonych przez Klienta lub ściśle związane z jego osobą.

Newsletter – bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną będąca listem przesłanym na adres email, w którym Usługodawca informuje Klientów o nowych materiałach i wydarzeniach pojawiających się w ramach działalności Sklepu Internetowego.

3.    Postanowienia ogólne

Właściciel Sklepu Internetowego ma prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Informacje o planowanych zmianach zostaną udostępnione z wyprzedzeniem na stronie Sklepu Internetowego.

Zamówienia i Zamówienia Indywidualne złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu, będą realizowane według postanowień Regulaminu ważnego w dniu złożenia zamówienia.

Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia udostępnione na stronach Sklepu Internetowego Manufaktura MMS są chronione prawami autorskimi. Używanie tych treści oraz ich prezentacja na innych stronach Internetowych w celach handlowych bez zgody Właściciela jest niedozwolona.

Klient korzystający ze Sklepu Internetowego zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

4.    Informacje na temat oferty

Wszystkie Towary oferowane w Sklepie Internetowym są oryginalne, nowe, zgodne z opisem, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

Wzory podszewek udostępnione Klientom na stronie Sklepu Internetowego w kategorii "Wzory podszewek" nie są Towarem podlegającym sprzedaży. Usługodawca udostępnia Klientom wzór jako uzupełnienie dla Towarów z pozostałych kategorii, w szczególności dla Towarów przy których opisie widnieje wyraźna informacja o możliwości doboru Wzoru Podszewki. Zamówienia zawierające jedynie wzór będą anulowane przez Sprzedawcę.

Sprzedawca ma prawo do wprowadzania zmian cen Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego, ma prawo do wprowadzania nowych Towarów do oferty, jak również ma prawo do przeprowadzania i odwoływania różnych akcji promocyjnych. Sprzedawca ma prawo do wprowadzania zmian w opisach produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego.

Wszystkie ceny udostępnione na stronach Sklepu Internetowego to ceny brutto podawane w polskich złotych.

5.    Sposób realizacji Zamówień

5.1.  Indywidualne konto Klienta

Dla Państwa wygody udostępniamy możliwość założenia konta Klienta w serwisie Sklepu Internetowego. Posiadanie konta nie jest wymagane do złożenia Zamówienia, umożliwia jednak efektywniejszą wymianę informacji, budowanie indywidualnej historii zamówień, korzystanie z dodatkowych przywilejów stałych klientów ogłaszanych na naszej stronie oraz za pośrednictwem Newslettera.

Aby założyć konto prosimy skorzystać z odnośnika "Zarejestruj się", wypełnienie formularza rejestracji oraz potwierdzenia adresu email.

5.2.  Wybór Towaru

Za pomocą dostępnych z poziomu strony głównej wyszukiwarki (u góry strony) oraz menu (z lewej strony) mają Państwo możliwość oglądania galerii zdjęć prezentującej naszą ofertę. Każdy z produktów Manufaktury MMS widniejący w ofercie Sklepu Internetowego zawiera opis jego cech takich jak wymiary, kolor, materiał z jakiego został wykonany oraz jego dodatki i akcesoria. Otwierając stronę wybranego modelu mają Państwo możliwość obserwacji opinii użytkowników i zadawania pytań o produkt do Sprzedawcy.

Na stronie wybranego produktu zawarte są dodatkowo informacje takie jak, dostępność, możliwość dokonania zakupu, orientacyjny czas w jakim Sprzedawca może dokonać wysyłki. Ponadto zarejestrowani w Sklepie Internetowym Klienci, po zalogowaniu się na konto mogą dodawać opinie oraz dodawać produkty do indywidualnej listy życzeń.

Po wybraniu interesującego produktu Manufaktury MMS należy dodać go do koszyka. W ten sposób możecie Państwo kontynuować zakupy i rozpocząć komponowanie Zamówienia.

5.3.  Wybór podszewki

W kolejnym kroku sugerujemy dokonanie wyboru podszewki dla interesującego Państwa modelu produktu. W tym celu prosimy o zapoznanie się z galerią "Wzory podszewek" widoczną z poziomu menu. Upatrzony model należy podobnie jak produkt dodać do koszyka.

W przypadku zakupów większej ilości produktów w jednym Zamówieniu skontaktujemy się z Państwem by ostatecznie potwierdzić i dopasować Wzór Podszewki do wybranych produktów.

Jeżeli nie jesteście Państwo zdecydowani (nie wskażecie preferowanego Wzoru Podszewki) to wybrany produkt wykonamy z materiału podszewkowego dobranego przez nas.

5.4.  Zamówienia indywidualne

W ramach prowadzonej działalności Usługodawca realizuje również indywidualne projekty. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani zmianą parametrów któregokolwiek z oferowanych przez nas produktów, oczekujecie by wyglądał on inaczej, miał inne cechy dopasowane do waszych indywidualnych potrzeb, prosimy o Kontakt ze Sprzedawcą. Po ustaleniu i potwierdzeniu szczegółów realizacji chętnie przystąpimy do wykonania takiego zlecenia.

Cena, termin wysyłki oraz warunki gwarancji będą ustalone indywidualnie po doprecyzowaniu szczegółów związanych z realizacją takiego projektu. Zapraszamy do Skontaktowania się z nami.

Prosimy o dokładne przemyślenie takiego Zamówienia ponieważ Towary spersonalizowane nie podlegają zwrotom.

5.5.  Złożenie Zamówienia

Warunkiem koniecznym złożenia Zamówienia przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.

Aby kontynuować zakupy po dokonaniu wyboru Towarów i Wzorów Podszewek należy przejść do strony "Koszyk" a następnie:

 • wybrać preferowany sposób dostawy,
 • wybrać metodę płatności,
 • skorygować ilość Towarów w koszyku,
 • potwierdzić przez naciśnięcie przycisku "złóż zamówienie lub "zamawiam".

Kolejnym krokiem jest uzupełnienie lub korekta danych adresowych niezbędnych do wysyłki. Na tym etapie istnieje możliwość dopisania dodatkowych informacji dla Sprzedawcy. Po potwierdzeniu zapoznania się z Regulaminem można kontynuować składanie Zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku "podsumowanie".

5.6.  Zawarcie Umowy Sprzedaży

Na ostatnim etapie składania Zamówienia wszystkie informacje podane przez Klienta są wyświetlane na stronie Sklepu Internetowego w celu ich ostatecznej weryfikacji, jaka następuje poprzez przycisk "potwierdzam zakup". Naciśnięcie "potwierdzam zakup" jest jednoznaczne z zawarciem Umowy Sprzedaży.

Potwierdzenie zawarcia Umowy zostanie wyświetlone na stronie oraz przesłane do Państwa za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Każdorazowa zmiana statusu realizacji Państwa Zamówienia będzie przesyłana przez Sprzedawcę pocztą elektroniczną. Klienci zarejestrowani na stronie Sklepu Internetowego Manufaktura MMS mają możliwość obserwowania statusu realizacji Zamówienia w panelu klienta.

5.7.  Opłacenie zaliczki

Po otrzymaniu Zamówienia Sprzedawca oczekuje na jego potwierdzenie i na opłacenie zaliczki za zamówione Towary. Rozpoczynamy realizację zleconych prac dopiero po odnotowaniu płatności za całe Zamówienie.

Zamówienia Klientów nieopłacone w terminie siedmiu dni kalendarzowych będą anulowane przez Sprzedawcę, jednocześnie Umowa Sprzedaży zostaje anulowana.

5.8.  Czas realizacji

Czas realizacji liczymy od momentu odnotowania wpłaty pełnej kwoty Państwa Zamówienia, kiedy to nastąpi Sprzedawca zmienia status na "przyjęte do realizacji". Klient otrzymuje powiadomienie pocztą elektroniczną o rozpoczęciu naszych prac.

Na stronie produktów i w potwierdzeniu Zamówienia w kategorii "wysyłka w:" lub "przewidywany termin wysyłki" podajemy Państwu czas jaki potrzebujemy od momentu rozpoczęcia realizacji do momentu wysyłki gotowego Towaru.

W przypadku Zamówienia zawierającego więcej niż jeden produkt, wysyłka nastąpi nie później niż w czasie jaki Usługodawca potrzebuje na przygotowanie Towaru o najdłuższym terminie realizacji.

5.9.  Wysyłka

Po skompletowaniu całego Zamówienia Usługodawca wysyła na wskazany przez Klienta adres przygotowane Towary oraz zmienia status Zamówienia oznaczając je jako "przesyłka wysłana". Klient otrzyma powiadomienie zawierające numer przesyłki na wskazany wcześniej adres poczty elektronicznej.

5.10. Dostawa

Po otrzymaniu przez Państwa zakupionych Towarów zalecamy w pierwszej kolejności sprawdzenie ich kompletności, zgodności z Zamówieniem i czy podczas transportu nie uległy one uszkodzeniom.

Jeśli dostarczona przesyłka lub jej zawartość jest źródłem jakichkolwiek wątpliwości, prosimy o kontakt. W przypadku uszkodzenia przesyłki w momencie dostawy, są Państwo zobowiązani do sporządzenia protokołu szkody, który ułatwi reklamację Sprzedawcy wobec partnera wykonującego usługę transportową. Jeśli przesyłka
jest całkowicie uszkodzona, prosimy po prostu nie odbierać takiej przesyłki od doręczyciela i skontaktować się z nami.

Od momentu dostawy mają Państwo prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży oraz prawo do gwarancji Manufaktura MMS dla zakupionych Towarów.

5.11. Opinie Klientów

Zachęcamy do opiniowania zakupionych w naszym sklepie produktów. Można tego dokonać na stronie wybranego modelu za pośrednictwem Sklepu Internetowego, portali społecznościowych lub poprzez Kontakt bezpośrednio ze Sprzedawcą.

6.    Dostępne formy płatność

Klienci składający Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego mają możliwość wyboru następujących, dostępnych sposobów płatności:

 przelew bankowy,
 płatność Pay-Pal,
 płatność kartą

W przypadku wyboru opcji płatność przelewem bankowym, Kupujący dokonuje przelewu na konto Usługodawcy.

Dane do przelewu:

Manufaktura MMS

Marta Mazur-Sokołowska

ul. Obrońców Pokoju 33/7

44-105 Gliwice

MBANK: 08 1140 2004 0000 3602 8203 7707

W tytule przelewu prosimy podać numer
zamówienia.

W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem systemu Pay-Pal. Kupujący dokonuje płatności na konto:

Realizacja płatności za pośrednictwem systemu Pay-Pal wymaga posiadania konta w tym systemie. Szczegóły dotyczące tej metody płatności znajdziecie państwo na stronach Internetowych naszego partnera: www.paypal.com

Dla płatności kartą operatorem płatności jest BlueMedia S.A. typy obsługiwanych kart płatniczych: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic.

7.    Wysyłka i dostawa

Usługodawca dokonuje wysyłki Towarów zamówionych w Sklepie Internetowym za pośrednictwem partnerów realizujących usługi transportowe:

 Poczta Polska S.A.
 InPost sp. z o.o.
 Fedex Express Poland sp. z o.o.
 UPS Polska sp. z o.o.
 DPD Polska sp. z o. o.

Zakupione Towary wysyłane są za pośrednictwem firm partnerskich.

Czas wysyłki oraz jej koszt zależą między innymi od wybranego podczas składania zamówienia sposobu dostawy. Dodatkowo na koszt wpływ mają takie czynniki jak adres dostawy oraz łączna waga zamawianych Towarów. Koszt wysyłki jest wyznaczany automatycznie przez nasz Sklep Internetowy.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki w momencie dostawy Klient zobowiązany jest do spisania protokołu szkodowego, który ułatwi dochodzenie ewentualnych roszczeń ze strony Sprzedawcy wobec partnera realizującego usługę transportową.

Jeżeli macie Państwo pytania związane z wysyłką to zachęcamy do Kontaktu przed złożeniem Zamówienia. W szczególności w przypadku gdy Towar ulegnie uszkodzeniu podczas dostawy, prosimy o Kontakt.

8.    Zasady reklamacji

Wszystkie zakupione w naszym Sklepie Internetowym Towary obowiązuje gwarancja jakości wyrobów Manufaktury MMS. Obejmuje ona ukryte wady techniczne i inne wady ukryte, nie wynikające z normalnego użytkowania naszych produktów, które ujawniły się w trakcie obowiązywania gwarancji.

Wszystkie Towary obejmuje dwuletnie gwarancja, liczona od daty w której otrzymaliście Państwo nasz produkt. Obowiązkiem Usługodawcy jest rozpatrywać zgłoszenia reklamacyjne Klientów w całym okresie trwania gwarancji.

Klienci będący Konsumentami mają prawo do skorzystania z reklamacji na zasadach rękojmi opisanych w Art.558 Kodeksu Cywilnego.
Konsument może zażądać:
 wymiany
 naprawy
 obniżenia ceny
 odstąpienia od umowy

Jeżeli zauważycie państwo niepokojące objawy podczas użytkowania naszych produktów, prosimy o Kontakt ze Sprzedawcą, który przekaże dalsze kroki postępowania reklamacyjnego. Zaleca się w takim przypadku sporządzenie dokumentacji fotograficznej produktu oraz jego wady, opisanie przyczyny reklamacji. Pomocne będzie również przygotowanie potwierdzenia zakupu i przekazanie tych informacji do Sprzedawcy.

Jeżeli konsultacja ze Sprzedawcą, nie przyniosła rozwiązania prosimy odesłać na nasz adres Kontaktowy wadliwy Towar oraz potwierdzenie zakupu. W trakcie czternastu dni rozpatrzymy Państwa reklamację.

W przypadku uzasadnionej reklamacji Towaru, uszkodzony produkt zostanie naprawiony lub wymieniony na pełnowartościowy i odesłany do Klienta. W przypadku braku możliwości naprawy lub wymiany, Klient otrzyma zwrot kosztu zakupionego Towaru na wskazane przez siebie konto bankowe.

9. Odstąpienie od umowy

Klienci naszego Sklepu Internetowego decydujący się na Zamówienie zwykłe mają prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży i zwrotu kosztów zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość ze Sprzedawcą bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych liczonych od dnia doręczenia Towarów. Klient ma wówczas możliwość korzystania z Towaru jedynie w zakresie koniecznym do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania. Klient odstępujący od Umowy Sprzedaży może korzystać z Towarów tylko tak, jak robiłby to w sklepie stacjonarnym Usługodawcy. Na Kliencie spoczywa obowiązek sprawowania pieczy nad Towarem do czasu jego zwrócenia.

Prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy Towarów zakupionych jako Zamówienia Indywidualne, Towary spersonalizowane nie podlegają zwrotom.

Klientom od których zwracany Towar nie nosi śladów użytkowania, nie jest uszkodzony, nie jest niekompletny, Usługodawca gwarantuje zwrot całkowitej kwoty zakupionego Towaru bez potrąceń, oraz zwrot kosztów jego wysyłki do Klienta. Przy czym kwota związana z dostawą będzie ograniczona do wysokości kwoty jaka odpowiada złożeniu Zamówienia przy wyborze najtańszej dostępnej opcji wysyłkowej.

Usługodawca ma prawo do dokonania potrąceń dla kwoty dokonywanego zwrotu w przypadku gdy zwracany przez Klienta Towar: nosi ślady użytkowania, jest uszkodzony, jest niekompletny.

Usługodawca nie pokrywa kosztów Klienta związanych ze zwrotem Towarów. Usługodawca nie przyjmuje również zwrotów Towarów przesłanych jako przesyłka za pobraniem.

Usługodawca dokonuje zwrotu w tej samej walucie oraz tym samym sposobem jaki został przez Klienta wybrany podczas składania Zamówienia.

Aby dokonać zwrotu zakupionych Towarów należy uzupełnić formularz zwrotu (wzór dokumentu dostępny jest na stronie naszego Sklepu Internetowego w zakładce "Zwroty"), dołączyć oryginalny paragon sprzedaży, zabezpieczyć Towary i odesłać do Sprzedawcy na adres wskazany w definicji Kontakt ze Sprzedawcą.

10. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanej "RODO", w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi. Oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Usługodawca Manufaktura MMS Marta Mazur-Sokołowska, z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Obrońców Pokoju 33/7 jest Administratorem Danych Osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu Internetowego.

Klient rejestrujący się w Sklepie Internetowym oraz dokonujący zakupów bez rejestracji wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym i formularzu Zamówienia Sklepu Internetowego prowadzonego przez Usługodawcę.

Dane osobowe przetwarzane są przez Usługodawcę w następujących celach:

 • w związku z koniecznością realizacji Umowy Sprzedaży na podstawie zamówienia złożonego przez Klienta,
 • w związku rejestracją konta Klienta w Sklepie Internetowym,
 • w związku z obsługą reklamacji zgłoszonych przez Klienta,
 • w związku z obsługą zwrotów wynikających z zawartej Umowy Sprzedaży,
 • dla potrzeb marketingowych, w celu wysyłania Newslettera, przesyłania przez Usługodawcę informacji handlowych (dotyczy tylko Klientów którzy dodatkowo zgodzili się na przesyłanie Newsletera),
 • w związku z koniecznością prowadzenia rozliczeń podatkowych (dotyczy faktur),

Usługodawca przetwarza następujące dane Klientów:

 • imię,
 • nazwisko,
 • adres e-mail,
 • nr telefonu,
 • adres korespondencyjny (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj),
 • w przypadku firm, dodatkowe dane firmy (nazwa, adres siedziby, numer NIP).
 • numery kont bankowych,

Usługodawca udostępnia Klientom serwisu Sklepu Internetowego dobrowolną możliwość założenia konta zabezpieczonego hasłem.

Każdy Klient ma możliwość dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania w trakcie składania zamówienia.

Każdy Klient posiadający konto w serwisie Sklepu Internetowego ma możliwość wglądu i aktualizacji danych dotyczących jego osoby. Po zalogowaniu się do Sklepu i wybraniu sekcji "Moje konto", zalogowany Klient może wprowadzić zmiany w swoich danych osobowych.

Usługodawca utrwala, zabezpiecza i udostępnia treść zawartej z Klientem Umowy Sprzedaży poprzez przesłanie wiadomości e-mail na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

Klientom posiadającym konto w serwisie Sklepu Internetowego Usługodawca udostępnia utrwaloną treść Umów Sprzedaży. Dane te dostępne są  w panelu klienta w sekcji "Twoje zamówienia" w serwisie Sklepu Internetowego.

Klient ma prawo do żądania zaprzestania wykorzystywania swoich danych lub ich całkowitego usunięcia z bazy danych. Należy ten fakt zgłosić Kontaktując się ze Sprzedawcą najwygodniej za pośrednictwem elektronicznej poczty lub pisemnie.

Przekazywanie Danych osobowych w związku zawartą Umową Sprzedaży,

 • przekazywane podmiotom, partnerom odpowiedzialnym za obsługę płatności,
 • przekazywane podmiotom, partnerom odpowiedzialnym za realizację wysyłek zamówionych Towarów.
 • przekazywane podmiotom, partnerom odpowiedzialnym za rozliczenia finansowe i podatkowe,

Usługodawca jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

11. Rozstrzyganie sporów

W sprawach spornych wynikających ze stosowania Regulaminu polecamy stosowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR). Do metod rozwiązywania sporów zalicza się między innymi: mediacje, arbitraż, komisje skargowe.

Na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów znajdziecie Państwo więcej informacji na ten temat https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

Bezpośredni link do platformy ODR: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

12. Postanowienia końcowe Regulaminu

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Nierozwiązane spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Usługodawcą a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą Kodeksu postępowania cywilnego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl